Jarocin

Portal historyczny

 

Wieża ciśnień w Jarocinie

Wieże ciśnień, należące do miejskich sieci wodociągowych, służyły dawniej do zaopatrywania w wodę mieszkańców miasta. Były to budowle o charakterze technicznym. W jej górnej części umieszczany był zbiornik wody. Znajdująca się tu ciecz doprowadzana była za pomocą pomp. Woda gromadzona w zbiorniku, pod odpowiednim ciśnieniem, rozprowadzana była rurami do miejsc docelowych. Poprzez sieć wodociągów (bez dodatkowego zasilania, na zasadzie grawitacji), trafiała ona do ostatecznych odbiorców. Budowle te pełnić również mogły funkcję zbiornika przeciwpożarowego.

Jarocińska wieża ciśnień jest jedną z najbardziej charakterystycznych budowli w naszym mieście. Usytuowana przy ulicy Św. Ducha, z dala od centrum, przy drodze prowadzącej do Konina, góruje nad Jarocinem już od ponad stu lat. Jej wizerunek bywał wielokrotnie wykorzystywany jako motyw widniejący na starych pocztówkach z początku XX w.

Projekt wodociągowej wieży ciśnień, który oglądać można na ekspozycji stałej w Muzeum Regionalnym w Jarocinie, pochodzi z 1903 r. Obiekt usytuowany został w odległości ponad 10 m od szosy ciągnącej do Grabu. Kierownikiem budowy wieży został jarocinianin August Frietzsche, który na początku XX w. zatrudniony był przez Radolinów przy pracach inwestycyjnych trwających w ich majętności na terenie parku, a zwłaszcza w jarocińskim pałacu. Odpowiedzialny był on m.in. za jego rozbudowę ukończoną w 1911 r., opracował także projekt przebudowy dawnej oranżerii.

Wieżę ciśnień oddano do użytku w 1907 r. Budowla tylko w nieznacznej części odbiegała od projektu. Usadowiona została na planie koła. Średnica zewnętrzna obiektu wynosi 10 m, a wewnętrzna ponad 8 m. Wysokość wieży sięga prawie 29 m. Elewacje budowli wykonano z czerwonej cegły. Otynkowane zostały podmurówka (dolna część), głowica oraz obramowania wokół okien. Do wnętrza wieży prowadzą stalowe, dwuskrzydłowe drzwi, zwieńczone trójkątnym tympanonem. Nad wejściem umieszczono okrągłe okienko. Prostokątne okna zdobią też murowane ściany i głowicę. Całość pokrywa stożkowaty dach z kominkiem. Obiekt pobudowany został w stylu nawiązującym do neorenesansowego. We wnętrzu wieży znajduje się usadowiona centralnie ślimakowa klatka schodowa. Zbiornik wody ma pojemność 200 m3. Powierzchnia użytkowa całego obiektu wynosi 78,5 m2.

Do naszych czasów budowla zachowała się w dobrym stanie technicznym. Położona jest w sąsiedztwie mieszkań i ogródków działkowych, przy utwardzonej drodze. Obiekt znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. W założeniach Strategii promocji gminy Jarocin, opracowanej w 2008 r., znalazł się zapis, by wieżę ciśnień zaadaptować na ściankę wspinaczkową. Rozważano również umieszczenie na szczycie wieży ruchomego światła punktowego o dużej mocy, stanowiącego punkt orientacyjny dla rowerzystów i turystów. Pomysłów na zagospodarowanie wieży jest więcej. Na pewno warto, aby ten wyróżniający się element otaczającej nas przestrzeni stał się wizytówką naszego miasta nie tylko architektoniczną i historyczną, ale też atrakcją turystyczną i kulturalną.

Autor: Ilona Kaczmarek

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne