Jarocin

Portal historyczny

Tadeusz Ciesielski, Walka z niemiecką grupą dywersyjną w lasach osieckich 31 stycznia 1945 r. (Źródło: Muzeum Regionalne w Jarocinie)
Poznańska 13 (Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Jarocin, sygn. 504)
Poznańska 12 (Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Jarocin, sygn. 503)
Poznańska 11 (Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Jarocin, sygn. 502)
Poznańska 9 (Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Jarocin, sygn. 501)
Poznańska, Posesja Sylwestra Cieślaka (Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Jarocin, sygn. 500)
Poznańska 7 (Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Jarocin, sygn. 499)
Poznańska 6 (Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Jarocin, sygn. 498)
Poznańska 3 (Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Jarocin, sygn. 497)
Poznańska 2 (Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Jarocin, sygn. 496)
Rynek 23 (Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Jarocin, sygn. 531)
Rynek 22, Akta Marii Śniateckiej (Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Jarocin, sygn. 530)
Rynek 22 (Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Jarocin, sygn. 529)
Rynek 20 (Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Jarocin, sygn. 528)
Rynek 17 (Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Jarocin, sygn. 527)
Rynek 7 (Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Jarocin, sygn. 526)
Rynek 3 (Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Jarocin, sygn. 525)
Park księcia Radolina (Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Jarocin, sygn. 666)
Jednodniówka Męczenników 1945 (Źródło: Muzeum Regionalne w Jarocinie)
Jarotschiner Anzeiger 1899, Nr 1-10 (Źródło: Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk)
Jarotschiner Anzeiger 1899, Nr 11-20 (Źródło: Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk)
Jarotschiner Anzeiger 1899, Nr 21-30 (Źródło: Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk)
Jarotschiner Anzeiger 1899, Nr 31-40 (Źródło: Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk)
Jarotschiner Anzeiger 1899, Nr 41-50 (Źródło: Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk)
Jarotschiner Anzeiger 1899, Nr 51-60 (Źródło: Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk)
Jarotschiner Anzeiger 1899, Nr 61-70 (Źródło: Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk)
Jarotschiner Anzeiger 1899, Nr 71-80 (Źródło: Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk)
Jarotschiner Anzeiger 1899, Nr 81-90 (Źródło: Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk)
Jarotschiner Anzeiger 1899, Nr 91-102 (Źródło: Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk)
Jarotschiner Anzeiger 1899, Wydania nadzwyczajne (Źródło: Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk)
Testament księcia Hugona von Radolina, 1916 r. (Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Majątek Jarocin Radolińscy, sygn. 4050)
Spis mieszkańców Bogusławia z 1900 r., Seenliste, cz. I (Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Majątek Jarocin Radolińscy, sygn. 301)
Spis mieszkańców Bogusławia z 1900 r., Seenliste, cz. II (Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Majątek Jarocin Radolińscy, sygn. 301)
Dyplom nadania księciu Hugonowi Radolinowi tytułu Honorowego Obywatela Jarocina, 1897 r. (Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Majątek Jarocin Radolińscy, sygn. 4151)
Uroczysty dyplom gratulacyjny Magistratu i radnych miejskich Jarocina dla Hugona Radolina z okazji nadania tytułu książęcego, 1888 r. (Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Majątek Jarocin Radolińscy, sygn. 4436)
Dyplom nadania Orderu Orła Czarnego Hugonowi Radolinowi, 1898 r. (Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Majątek Jarocin Radolińscy, sygn. 4153)
Michał Woźniak, Włoski kielich gotycki w Jarocinie, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 17 (1991)
Stanisław Karwowski, Miasto Jarocin i jego dziedzice, Poznań 1903
Kreisblatt des Kreises Jarotschin 1939, Nr 1
Kreisblatt des Kreises Jarotschin 1939, Nr 2
Kreisblatt des Kreises Jarotschin 1939, Nr 3
Kreisblatt des Kreises Jarotschin 1939, Nr 4
Kreisblatt des Kreises Jarotschin 1939, Nr 5
Kreisblatt des Kreises Jarotschin 1939, Nr 6
Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne