Jarocin

Portal historyczny

Na początku września 2017 r. rozpoczął się remont Pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918/19 na cmentarzu parafialnym w Jarocinie. Już w pierwszym dniu prac odkryta została pierwotna, pochodząca z 1924 r. dobrze zachowana tablica z nazwiskami pochowanych w zbiorowej mogile żołnierzy. Przez kilkadziesiąt lat w wielu publikacjach pojawiała się informacja, że tablicę zniszczyli Niemcy w czasie II wojny światowej i dlatego nową odsłaniano w 1948 r.

Na stronie Urzędu Miasta można przeczytać: Prace przy pomniku prowadziło Studio Artystyczno-Konserwatorskie Leonardy Okoń z Bydgoszczy. W ubiegłym roku złożyliśmy wniosek do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dotację na remont pomnika. W maju br. otrzymaliśmy wiadomość, że środki zostały nam przyznane – wyjaśnia Katarzyna Lewkuń-Kałużna z Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Jarocinie. Na początku września 2017 r. rozpoczął się remont, w ramach którego wykonano prace konserwatorskie obelisku, jego ogrodzenia i tablic. Nasadzono też nową niską zieleń, która nie będzie przysłaniała pomnika. – Kilka tygodni temu z panią konserwator porównywaliśmy pomnik w obecnym kształcie z jego wyglądem ze zdjęć archiwalnych z okresu międzywojennego. Już wtedy ciekawość pani konserwator wzbudzała obetonowana dolna część obelisku, na której w 1948 r. zamontowano nową tablicę z nazwiskami pochowanych w tym miejscu powstańców – mówił wówczas Robert Kaźmierczak, zastępca burmistrza Jarocina. 

Pomnik został postawiony w 1924 r. z inicjatywy Towarzystwa Powstańców w Jarocinie. Zaprojektował go budowniczy powiatowy Leon Adamski, tak go opisując na łamach „Gazety Jarocińskiej” z 1924 r.: Mur z polnego granitu łamanego okalać ma mogiłę, naroża upiększone będą wspornikami, boki portalami, na tylnej ścianie ma stanąć obelisk na trzy metry wysoki z tablicą pamiątkową. Napis na tablicy zaczyna się cytatem z Ewangelii wg św. Jana: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Niżej widnieje informacja: Tu spoczywają bohaterowie polegli za wolność naszą w r. 1919 ś. p. Malinowski Stefan, Florczyk Tomasz, Różewicz Franciszek, Bernau Kaźmierz, Napierkowski Stanisław, Korzeniewski Tomasz. Pomnik odsłonięto 21 grudnia 1924 r.

Po II wojnie światowej obelisk został odnowiony i odsłonięty z inicjatywy Komitetu Odbudowy Pomnika. Uroczystość miała miejsce 24 października 1948 r. To wtedy została obmurowana dolna część obelisku i na niej zamontowano nową, wykonaną z białego marmuru płytę, która przysłoniła pierwotną z 1924 r.  

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jarocinie.

 

 

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne