Jarocin

Portal historyczny

Autorzy filmu: Dominika Krzymińska, Emilia Alkess, Wojciech Szymoniak, Krzysztof Woźniak, Franciszek Kaczmarek. Opiekun grupy – Pani Iwona Pietras.
Film stworzony przez grupę projektową z Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie w ramach projektu „Jarociniaków drogi do niepodległości”, realizowanego przez Muzeum Regionalne w Jarocinie w partnerstwie z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Jarocin oraz Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym im. ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego w Jarocinie. Dofinansowano go ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego Niepodległa. Wsparła go też finansowo Gmina Jarocin. 

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne