Jarocin

Portal historyczny

Skutkiem wybuchu II wojny światowej były wypędzenia Polaków z ich domów na niespotykaną do tej pory w historii skalę. Niemcy, sporządzając listy osób do wypędzenia, kierowali się stopniem „zagrożenia”, jakie te osoby mogły stanowić dla władzy okupacyjnej. Dnia 1 września 1939 r. nikt z późniejszych tułaczy nie mógł nawet przypuszczać, jak daleko posunięte będzie niemieckie barbarzyństwo. Ogółem z terenu powiatu jarocińskiego w latach 1939-1944 Niemcy wypędzili prawie 10 000 jego mieszkańców! To jeden ze skutków tej okrutnej wojny!

Fotografia przedstawia mieszkańców powiatu jarocińskiego czekających na decyzję o wypędzeniu (grudzień 1939 r., zabudowania klasztoru oo. Franciszkanów w Jarocinie). Zbiory Muzeum Regionalnego w Jarocinie.

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne