Jarocin

Portal historyczny

Opis świadka: „Około północy dnia 24 stycznia kilka czołgów, następnie oddział kawalerii rosyjskiej zatrzymał się na jarocińskim rynku. Poszedłem z żoną zobaczyć tych wyzwolicieli. Pierwsze wrażenie nie było najgorsze. Kiedy wracaliśmy do naszego mieszkania, przy dzisiejszej ulicy Wrocławskiej, rosyjscy wyzwoliciele wyłamali drzwi piekarni pana Baraniaka i rozdawali przechodniom chleb. Ten gest Rosjan był jakby wzruszającym obrazem. Obraz ten został jednak wkrótce zakłócony: – W ciągu dnia, a najczęściej w nocy, zaczęło się ciche plądrowanie. Zdarzały się również wypadki gwałcenia kobiet. Oczywiście było to wszystko ostro karane przez rosyjską Komendę Wojenną, która mieściła się w obecnym budynku Banku Spółdzielczego […]”. Za: Piotr Marchwiak, Styczeń ’45 w dwóch obrazach, w: Moje wyprawy historyczne po Ziemi Jarocińskiej, Jarocin 2010. Dzisiaj przypada 74. rocznica wkroczenia wojsk sowieckich do Jarocina i zakończenia niemieckiej okupacji. 

©Tomasz Cieślak
Fotografia ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie: Żołnierze sowieccy stacjonujący w Nowym Mieście n. Wartą.

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne