Jarocin

Portal historyczny

WSPOMNIENIE!
Dnia 6 marca 1944 r. gestapo aresztowało prawie 30 konspiratorów z Armii Krajowej z terenu Jarocina i okolic, w tym nauczycieli: Stanisława Wyremblewskiego oraz Alfonsa Kowalskiego. Ten pierwszy był przed II wojną światową niezwykle szanowaną w swoim środowisku osobą (ul. Wrocławska i Ciświca), pracował w Zakładzie Wychowawczym w Cerekwicy. Po wsypie, która niewątpliwie nastąpiła w jarocińskich strukturach AK, osadzono ich w Forcie VII w Poznaniu, a następnie w obozie karno-śledczym w Żabikowie k. Poznania, gdzie byli torturowani. Los Stanisława był wyjątkowo tragiczny. Mimo że został uniewinniony przez Policyjny Sąd Doraźny, to zamordowano go za rzekomą próbę przekazania grypsu. To wydarzenie do dzisiaj owiane jest tajemnicą.

Według opublikowanych w 2008 r. przez Stanisława Kozielskiego wspomnień, podczas jazdy do pracy w zakładach Cegielskiego, w których przymusowo byli zatrudnieni więźniowie z Żabikowa, Niemcy przeprowadzili u Wyremblewskiego nieoczekiwaną rewizję, podczas której znaleźli adresowany do rodziny gryps z prośbą o przesłanie Alfonsowi Kowalskiemu roboczych butów. Ale czy na pewno chodziło o buty? To bardzo tajemnicza sprawa.

O całym zdarzeniu niezwłocznie poinformowany został komendant obozu w Żabikowie, sadystyczny H. R. Walter, który postanowił wymierzyć mu osobiście karę. Okoliczności śmierci S. Wyremblewskiego są nadal po tylu latach niejasne, ale według posiadanych źródeł wiemy, że na wyraźny rozkaz Waltera, 2 maja 1944 r. wrzucono go ze związanymi nogami do znajdującego się na terenie obozu w Żabikowie napełnionego wodą basenu przeciwpożarowego. Ciało wyłowiono dzień później, a jako przyczynę zgonu podano zawał serca.

Alfons Kowalski przeżył wojnę. Pracował później w Liceum Ogólnokształcącym w Jarocinie i z sukcesami prowadził chór. S. Wyremblewski zginął za współwięźnia… 

©Tomasz Cieślak
Fotografia pochodzi z Cyfrowego Repozytorium Lokalnego (CYRYL).

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne