Jarocin

Portal historyczny

Wójt gminy Jarocin Stanisław Kuberka (1894-1981)

Niezwykła i barwna postać wójta gminy, który przez całe dwudziestolecie międzywojenne (1919-1939) pełnił najwyższe stanowiska w administracji gminnej. Powstaniec wielkopolski, pierwszy komisarz gminy Jarocin w 1919 r., żołnierz wojny polsko-bolszewickiej i uczestnik bitwy warszawskiej, a także ceniony organizator i urzędnik. W latach 20. i 30. XX w. był bardzo aktywnym uczestnikiem życia społeczno-politycznego i gospodarczego Jarocina. Pełniąc w II RP funkcję wójta przyczynił się do podniesienia poziomu szkolnictwa, wspierał spółdzielczość i bank ludowy. Po wkroczeniu do Jarocina we wrześniu 1939 r. wojsk okupacyjnych Niemcy usunęli go ze stanowiska wójta, ale pozostawili w lokalnej administracji jako szeregowego urzędnika. Dzięki tej funkcji S. Kuberka mógł pomagać wielu Polakom, wielu uratował życie. Znane są liczne świadectwa jego działalności. Nigdy nie współpracował z Niemcami. Po wkroczeniu w styczniu 1945 r. do Jarocina Sowietów powrócił na dawne stanowisko wójta, by na nowo organizować polską administarcję, ale cały czas był prześladowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Grożono mu nawet śmiercią. Wielokrotnie przez bezpiekę aresztowany i przesłuchiwany. Ostatecznie w 1952 r. zwolnienie z zajmowanego stanowiska wójta wręczył mu w asyście funkcjonariusza UB sekretarz powiatowy PZPR w Jarocinie. Zmarł w 1981 r. Jest jednym z najdłużej piastujących swoje funkcje urzędników w historii Jarocina. 

©Tomasz Cieślak
Fotografia ze zbiorów rodzinnych: Stanisław Kuberka podczas pracy w urzędzie, Jarocin, lata 30. XX w.

Źródło: Marchwiak P., Stanisław Kuberka. Życiorys wydobyty z zapomnienia, „Życie Jarocina” 2008, nr 12. 

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne