Jarocin

Portal historyczny

Przed 1 września 1939 r. W obliczu groźby wybuchu wojny polsko-niemieckiej społeczeństwo jarocińskie solidarnie zaangażowało się w działania mające na celu wzmocnienie obronności kraju. Powszechnie poparto powstały w 1936 r. w Jarocinie Powiatowy Fundusz Obrony Narodowej, na który przekazywano wpłaty pieniężne. Pieniądze na zakup sprzętu dla armii zbierały organizacje społeczne i zawodowe, a także osoby indywidualne. Dnia 20 października 1938 r. na jarocińskim rynku kolejarze przekazali II batalionowi 68. pułku piechoty karabin maszynowy z pełnym wyposażeniem. Sprzęt wojskowy poświęcił niestrudzony patriota ks. Ignacy Niedźwiedziński. Dnia 11 listopada tego samego roku aż trzy karabiny maszynowe podarowali armii uczniowie i profesorowie Państwowego Liceum i Gimnazjum w Jarocinie, grono pedagogiczne i uczniowie szkół powszechnych, powstańcy wielkopolscy oraz przedstawiciele gminy Jarocin. Nie mogło to już istotnie zmienić ogólnego stanu uzbrojenia naszych wojsk, ale miało ważny aspekt psychologiczny.

©Tomasz Cieślak
Fotografia ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie.

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne