Jarocin

Portal historyczny

Fragment północno-wschodniej pierzei jarocińskiego rynku z widocznym kościołem pw. św. Marcina oraz kamienicą, gdzie mieścił się jeden z najstarszych hoteli w naszym mieście.

Pocztówka z początku XX w., zbiory Muzeum Regionalnego w Jarocinie.

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne