Jarocin

Portal historyczny

Mjr hr. Zbigniew Ostroróg-Gorzeński. Już niedługo będziemy hucznie świętować jego 150. rocznicę urodzin. Był nie tylko majętnym ziemianinem, dowódcą jarocińskich powstańców wielkopolskich, druhem Komendantem, dowódcą VI Okręgu Wojskowego w powstaniu z siedzibą w Jarocinie, ale także zapalonym myśliwym i organizatorem jednych z największych polowań przed I wojną światową w Wielkim Księstwie Poznańskim. Pasję do polowań odziedziczył po swoim ojcu Stanisławie, budowniczym przepięknego neorenesansowego pałacu w Tarcach. Pałacu, którym zachwycali się już jemu współcześni. Zachwycamy się nim i my. Można więc przypuszczać, że życie towarzyskie majętności tarzeckiej koncentrowało się właśnie wokół polowań. W okresie zaboru pruskiego prawdziwe łowiectwo przeciwstawiono polityce pruskiej, krzewiono w ten sposób polską tradycję narodową. Był to też czas Wielkich Polowań i Wyborowych Myśliwych, którzy szczególnie się wyróżniali. Jednym z nich był właśnie hr. Z. Ostroróg-Gorzeński, którego wnętrza pałacu ozdabiały liczne myśliwskie trofea. Był on także razem ze swoim przyjacielem Zygmuntem hr. Kurnatowskim prekursorem w hodowli danieli, które razem w 1910 r. sprowadzili z Czech. Fotografia przedstawia hrabiego w schyłkowym okresie życia. Jak widać, pasja do polowań mu pozostała, choć zaczęła doskwierać samotność. 

©Tomasz Cieślak
Zbiory Muzeum Regionalnego w Jarocinie.

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne