Jarocin

Portal historyczny

„Niech żyje 1 maja – dzień mobilizacji sił obozu demokratycznego do ostatecznego zwycięstwa nad faszyzmem”. Jarocin, Rynek, demonstracja 1-majowa komunistów (treść napisu widocznego w tle na budynku). Przypomnę tylko, że mimo odnoszonych zwycięstw, cały czas trwała II wojna światowa, a walki o Berlin zakończą się dopiero następnego dnia. Operacja berlińska pochłonie setki tysięcy ofiar, w tym polegnie wielu polskich żołnierzy. II wojna światowa parła wytrwale do zakończenia, ale dla wielu Polaków nadszedł czas ponownego zniewolenia, tym razem komunistycznego. Na fotografii wykonanej na Rynku w Jarocinie oprócz oficerów radzieckich i polskich widoczni są funkcjonariusze NKWD oraz spędzeni mieszkańcy miasta. Towarzyszą im rodzimi komuniści i dawni socjaliści, którzy w styczniu i lutym 1945 r. przejęli z nadania radzieckiego władzę w mieście. Są to liderzy Adam Siudmak – burmistrz (pierwszy z prawej) i Leon Kaczmarek – starosta (drugi z lewej).

©Tomasz Cieślak
Zbiory Muzeum Regionalnego w Jarocinie.

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne