Jarocin

Portal historyczny

„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonym mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma: Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować; wszystkich obywateli kraju w równym mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. Tak mi Panie Boże dopomóż”. To tekst przysięgi składanej przez nowo przyjętych policjantów, także tych z Jarocina. O Janie Kubiaku, policjancie pochodzącym z Witaszyc, zamordowanym przez Sowietów w Twerze, pisze Agnieszka Zaworska, badaczka dziejów PP w Jarocinie. Zachęcamy do lektury tej ciekawej historii i polecamy umieszczone na portalu unikatowe fotografie Policji Państwowej z Jarocina. To prawdziwe perełki. 

©Tomasz Cieślak
Fotografia ze zbiorów Agnieszki Zaworskiej.

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne