Jarocin

Portal historyczny

Góra. Wieś o bardzo długiej tradycji, sięgającej 1324 r. Przez wieki należała do znamienitych rodów wielkopolskich, m.in. Doliwów i Górskich, by ostatecznie w 1835 r. przejść w ręce niemieckie. Nabywcą tych atrakcyjnych dóbr okazał się wówczas Niemiec Eduard von Mollard. Przejął on liczący bagatela 4000 ha klucz: Górę z folwarkami Brzostów, Nosków, Parzęczew oraz Łobez na drodze postępowania egzekucyjnego! W 1902 r., dla utrzymania ciągłości rodu z powodu wcześniejszego ślubu Marii von Mollard z Ernstem Fischerem, rodzina przyjęła nazwisko „Fischer von Mollard” i pod tym nazwiskiem znana jest do dzisiaj. Znane są też ich antypolskie działania przed i w trakcie II wojny światowej. To właśnie w 1945 r. skończyło się ich ponad 100-letnie panowanie w tej okolicy. Dzisiaj w tamtejszym pięknym renesansowym pałacu znajduje się dom dziecka.

Na marginesie warto dodać, że w okresie powstania wielkopolskiego w Górze znajdowało się jedno z polowych lotnisk wojsk powstańczych. Fotografia przedstawia widok wsi w okresie okupacji niemieckiej z perspektywy woźnicy.

©Tomasz Cieślak
Zbiory Muzeum Regionalnego w Jarocinie.

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne