Jarocin

Portal historyczny

Piłsudski a Fundusz Obrony Narodowej. Pod koniec lat 30. XX w., w obliczu groźby wybuchu wojny polsko-niemieckiej, społeczeństwo jarocińskie solidarnie zaangażowało się w działania mające na celu wzmocnienie obronności kraju. Powszechnie poparto powstały w 1936 r. w Jarocinie Powiatowy Fundusz Obrony Narodowej, na który przekazywano wpłaty pieniężne, kupując m.in. widokówko-cegiełki. Pieniądze na zakup sprzętu dla armii zbierały organizacje społeczne i zawodowe, a także osoby indywidualne. Dnia 11 listopada 1938 r. uczniowie i profesorowie Państwowego Liceum i Gimnazjum w Jarocinie, grono pedagogiczne i uczniowie szkół powszechnych oraz powstańcy wielkopolscy i przedstawiciele gminy Jarocin, podarowali armii trzy karabiny maszynowe. Wcześniej karabin ofiarowali także kolejarze. Nie mogło to co prawda zmienić znacząco ogólnego stanu uzbrojenia naszych wojsk, ale miało za to ważny aspekt psychologiczny. Fotografia przedstawia moment przekazania stacjonującemu w Jarocinie 68. pułkowi piechoty karabinu maszynowego, ufundowanego przez jarocińskich kolejarzy, 20 października 1938 r. 

©Tomasz Cieślak
Fotografia ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie.

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne