Jarocin

Portal historyczny

Dnia 1 stycznia 1919 r., rynek w Jarocinie. Tak mogło wyglądać wywieszenie polskiej flagi na miejskim ratuszu, co było symbolicznym aktem włączenia Jarocina do odradzającego się państwa polskiego. W roli głównej adiutant mjr. Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego, Stefan Malinowski, oraz rysownik Jacek Kowalski. Grafika dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „Jedność” z Jarocina.

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne