Jarocin

Portal historyczny

Książę Hugo von Radolin Radoliński, dyplomata, ordynat Jarocina (1841-1917), pruski ambasador w Konstantynopolu (1892-1895), Sankt Petersburgu (1895-1901) oraz Paryżu (1901-1910), stolicach mocarstw, które na przełomie XIX i XX w., u progu I wojny światowej, rywalizowały o prymat i dominację w Europie oraz na Bliskim Wschodzie. Syn hrabiego Władysława Radolińskiego (1806-1879), jednego z najpotężniejszych przedstawicieli wielkopolskich rodów, zrobił zawrotną karierę na dworze pruskim, pełniąc w pruskiej dyplomacji, do której został skierowany, wiele zaszczytnych funkcji. W czasie dyplomatycznych wojaży, mimo że przyjął tytuł książęcy od cesarza niemieckiego, nie zapomniał nigdy o Jarocinie i polskiej rodowej siedzibie. Dbał o posiadłość, jej zbiory, które należały do jednych z najcenniejszych w Wielkopolsce (warto wspomnieć o jego bardzo bogatej kolekcji broni z całego świata). To on także rozbudował w latach 1911-1914 jarociński pałac. Nawiązując do jego kariery w dyplomacji prezentujemy Państwu piękny dyplom, który znajduje się w Archiwum Państwowym w Poznaniu, w zbiorze, który już wkrótce poddany zostanie digitalizacji. Już dzisiaj mogą Państwo zobaczyć przedsmak tego, co znajduje się w aktach majątku Jarocin przechowywanych w poznańskim archiwum. Dyplom pochodzi z 1911 r. i przedstawia w graficznej formie karierę dyplomatyczną księcia.

©Tomasz Cieślak
Zbiory Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne