Jarocin

Portal historyczny

W 1920 r. zmarła bezpotomnie ostatnia dziedziczka Cykowa i jednocześnie żona hr. Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego z Tarc, jego ukochana żona Aniela Barbara Józefa. Żyła zaledwie 45 lat. Nie cieszyła się dobrym zdrowiem. Urodziła się 29 stycznia 1875 r. w Cykowie. Była córką Antoniny i Wincentego herbu Prawdzic. Dnia 22 kwietnia 1901 r., w prywatnej kaplicy biskupiej w Kamieńcu, wyszła za mąż za właściciela dóbr tarzeckich hr. Zbigniewa. Hrabina, tak jak wspomniałem, nie cieszyła się dobrym zdrowiem, dlatego pielgrzymowała do cudownych miejsc związanych z kultem Matki Bożej, m.in. do Lourdes we Francji. To ona ufundowała kopię figurki Matki Bożej z Lourdes w lesie okalającym Tarce. Do dzisiaj znajduje się tam źródełko słynące z cudownych właściwości zdrowotnych. Wypływa ono spomiędzy głazów i kamieni. Aniela ufundowała figurkę w 1920 r.  na znak wdzięczności za szczęśliwy powrót męża z powstania wielkopolskiego i poprawę wzroku po pielgrzymce do Lourdes. Niestety wkrótce zmarła. Po śmierci żony Zbigniew Ostroróg-Gorzeński został jedynym spadkobiercą liczącego ponad 670 ha Cykowa i folwarku Cykówek, ale jego dobra, w tym perła wśród lasów – Tarce, zaczęły podupadać. Nie miał potomka. J. Zakrzewski wspominał, że „z wolna się wszystko niszczyło. Kaloryfery w pałacu przestały działać, piękny taras ongiś różami pokryty rozpadł się, park zdziczał. Zwierzyniec skasowano”. Zabrakło gospodyni. Po śmierci żony hr. Gorzeński oddał się swojej pasji, łowiectwu, ale sam podupadł na zdrowiu. Kiedy umierał 12 czerwca 1926 r., był sam jak kołek. „Został przy nim tylko wierny strzelec i stary wyżeł”. Dobra żony w Cykowie przejęli dalsi krewni, po II wojnie światowej zrabowali komuniści. Dzisiaj w tamtejszym dworze mieści się Ośrodek Hodowli Zwierzyny Łownej. Taki chichot historii, bo przecież Zbigniew był znany z hodowli danieli. A dobra w Tarcach przejął krewny dr Zdzisław Skarżyński, wdowiec po Aleksandrze Ostroróg-Gorzeńskiej, ale to już inna historia. 

©Tomasz Cieślak
Źródło: „Zapiski Jarocińskie” 2009, nr 1-2.

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne