Jarocin

Portal historyczny

Kpt. Brunon Maksymilian Nikoleizig ps. „Adam” (1904-1945), ppor. rez. WP, kpt. Armii Krajowej. Komendant obwodu Armii Krajowej Jarocin z siedzibą w Pleszewie. Zamordowany przez Niemców 21 stycznia 1945 r.

Dnia 15 stycznia 1942 r. oficjalnie został zaprzysiężony do Związku Walki Zbrojnej. Objął funkcję zastępcy komendanta ZWZ-AK na obwód Jarocin. W sierpniu 1942 r. awansował na stanowisko komendanta tego obwodu z siedzibą w Pleszewie. Od kwietnia do października 1944 r. pełnił funkcję szefa Inspektoratu Rejonowego AK w Krotoszynie, następnie nowo powstałego Inspektoratu Rejonowego AK „Jezioro” (Jarocin-Pleszew). W listopadzie 1944 r. został doceniony przez przełożonych i mianowany szefem Wydziału Organizacyjnego Komendy Okręgu Poznańskiego AK. Dnia 1 listopada 1944 r. otrzymał nominację na stopień kapitana.

Jako komendant AK obwodu Jarocin bezpośrednio dowodził udaną akcją odbioru zrzutów broni z samolotów alianckich, placówka „Groch” (14/15 września 1943 r.) oraz miesiąc później nadzorował podobną akcję w Grabie, placówka „Fasola” (15/16 października 1943 r.) Przejętą ze zrzutów broń przekazał do Inspektoratu Rejonowego AK w Ostrowie Wlkp. Pod jego kierownictwem powstała w obwodzie Jarocin sekcja Kedywu i około 20 plutonów AK, które przeprowadziły kilka udanych akcji dywersyjnych. Był również autorem planów odtworzenia w warunkach konspiracji 70. Pułku Piechoty. Podczas Akcji „Burza” osobiście brał udział w podłożeniu ładunków zapalających w pociągu towarowym na stacji kolejowej w Jarocinie, które po pewnym czasie eksplodowały na froncie wschodnim. Jego dużym sukcesem było sfinalizowanie w 1944 r. umowy scaleniowej z Narodową Organizacją Wojskową z siedzibą w Jarocinie. Podziemną działalnością B. Nikoleiziga zainteresowało się wkrótce gestapo w Jarocinie…

©Tomasz Cieślak
Fotografia ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne