Jarocin

Portal historyczny

Prezentowany album stanowi katalog wystawy „Jarocin w obiektywie bezpieki”, przygotowanej według koncepcji graficznej i artystycznej Andrzeja Rosołka przez OBEP IPN w Łodzi we współpracy z Muzeum Regionalnym w Jarocinie.

W albumie opublikowane zostały zdjęcia ze zbiorów Archiwum IPN w Łodzi i Muzeum Regionalnego w Jarocinie oraz 21 dokumentów ze zbiorów Archiwum IPN. Wykorzystano także prace niezależnego fotografa Tomasza Barasińskiego oraz zdjęcia ze zbiorów prywatnych.

Inspiracją do powstania publikacji stały się odnalezione na początku 2004 r. przez pracowników Oddziału IPN w Łodzi materiały operacyjne służb bezpieczeństwa, dotyczące festiwalu rockowego w Jarocinie. Podczas pracy nad książką starano się nie tylko przedstawić zakres inwigilacji i specyfikę źródeł wytworzonych przez SB, ale także ukazano problem na szerszym tle społecznym, docierając do muzyków, organizatorów festiwalu i ówczesnych decydentów. Opisano zmagania muzyków z cenzurą, ich stanowisko wobec przemian w kraju, stosunek do polityki i rzeczywistości PRL. Rozmawiano z muzykami zespołów: „Dezerter”, „Moskwa”, „Brygada Kryzys”, „Abbadon”, „T.Love”, z organizatorem festiwalu Walterem Chełstowskim i ówczesnymi ministrami kultury: Kazimierzem Żygulskim i Józefem Tejchmą. W albumie znalazły się też wycinki prasowe, teksty utworów i reprodukcje plakatów oraz folderów festiwalowych.

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne