Jarocin

Portal historyczny

Publikujemy kilka słów ze wstępu do tegorocznego numeru: Zeszyt otwiera tekst Tomasza Cieślaka poświęcony placówce gestapo w Jarocinie. Formacja ta jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i znienawidzonych instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego III Rzeszy. Na szczególną uwagę zasługuje tu działalność Ericha Stielaua, który szefował gestapo w Jarocinie w latach 1940-1942. Znany był nie tylko ze swej zbrodniczej działalności, ale także pazerności i żądzy posiadania. […] W dalszej części znajduje się artykuł Łukasza Witczaka poświęcony kartografii topograficznej ziemi jarocińskiej od połowy XVII w. do połowy XX w. Cennym uzupełnieniem warstwy tekstowej są niemieckie mapy, […] pochodzące z zasobów berlińskiego archiwum. Historię Jarocina drugiej połowy XIX w. przybliża artykuł Ilony Kaczmarek. Autorka opisuje w nim działalność ks. Wojciecha Lewandowskiego, który w latach 1948-1968 pełnił urząd proboszcza w parafii pw. św. Marcina. Numer zamyka tekst Błażeja i Przemysława Muzolfów. Autorzy przedstawili w nim wyniki badań przeprowadzonych w 2015 r. przy reliktach poszpitalnego kościoła pw. Św. Ducha w Jarocinie. A na okładce członkowie 109 SS-Standarte w Żerkowie (109. pułk SS).

Nakład wyczerpany, numer dostępny m.in. w bibliotece Muzeum Regionalnego w Jarocinie.

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne