Jarocin

Portal historyczny

Dnia 11 listopada 2017 r., podczas uroczystej sesji w ratuszu miejskim w Jarocinie, przez Renatę Królak zaprezentowany został reprint wydanej w 1937 r. książki Kazimierza Matuszewskiego Z przeszłości miasta Jarocina. Jest to kolejne wydawnictwo Muzeum Regionalnego w Jarocinie, które stara się ocalić od zapomnienia dorobek pisarski jarociniaków, a zarazem przybliża nam historię samego miasta.

Oprawa twarda, 54 s., ilustracje i biogram K. Matuszewskiego autorstwa R. Królak.

Warto przytoczyć słowo wstępne K. Matuszewskiego:

W ostatnich latach rozwijają się badania nad przeszłością naszych miast. Jarocin, jedno z najstarszych miast Wielkopolski, bo występujące jako civitas już w 1257 r., ma swą przeszłość opracowaną w monografii St. Karwowskiego z r. 1902. Praca ta jest może niewystarczająca o tyle, że nie wiąże przeszłości w pewien system i bada ją w izolacji od procesów społecznych danego czasu. Można powiedzieć, że ma charakter raczej kronikarski. Jest też niezupełna, bo kończy się właściwie na XVIII wieku. Pozostaje więc do zbadania dużo jeszcze faktów.

Niniejszy zbiór szkiców z historii miasta Jarocina nie wyszedł z rąk historyka. Jest to prawdziwy silva rerum, rozmieszczony na przestrzeni kilku wieków i niekiedy wykraczający poza granice miasta. Nie znajdzie się tu opracowania całokształtu przeszłości miasta, lecz pewne wycinki, stanowiące całość. Te fragmenty, które zawiera niniejsza broszura, zostały przedstawione możliwie zupełnie. Są to jakby monografijki o danym temacie.

Poznań, w lipcu 1937 r. Autor.

Wspomniane przez K. Matuszewskiego „monografijki” omawiają następujące zagadnienia: Herb miasta JarocinaJarocin – KesselbergAkademicy XV i XVI wiekuObraz Jarocina z r. 1661Między miastem i wsią w r. 1794Plan miasta z 1794 r.Nazwiska mieszczan w r. 1794Akta miejskie do końca XVIII wiekuLudność w XIX wiekuUkład zawodowy w połowie XIX wiekuEcha powstania styczniowegoBurmistrzowie w XIX wieku.

Więcej szczegółów na stronie: jarocin.pl

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne