Jarocin

Portal historyczny

 

 

Duchowieństwo parafii pw. św. Marcina w Jarocinie w latach 1918-1939

 

Przez cały okres międzywojenny proboszczem parafii pw. św. Marcina w Jarocinie pozostawał ks. Ignacy Niedźwiedziński, ustanowiony tutaj w 1917 r. W tym czasie wikariusze zmieniali się trzynaście razy. Pięciu z nich było neoprezbiterami (ks. Bolesław Filipiak, ks. Bernard Sadecki, ks. Marian Skweręs, ks. Teodor Marian Domek i ks. Kazimierz Stelmaszyk). Najdłużej posługę kapłańską pełnił ks. Stanisław Badura, który pracował w parafii prawie pięć lat. Cztery lata służył w Jarocinie ks. Stanisław Kasprzak, pozostali od jeden do trzech.

   

Imię i nazwisko
wikariusza

Data urodzenia Data wyświęcenia

Data ustanowienia
w Jarocinie

Data przeniesienia
z Jarocina

Stanisław Kasprzak 28.04.1887 01.03.1914 01.04.1916 01.03.1920
Antoni Kozłowicz 02.01.1886 13.02.1916 01.03.1920 01.03.1923
Bolesław Filipiak 01.09.1901 29.05.1926 04.09.1926 01.06.1927
Jan Kupczyk 19.04.1902 12.03.1927 01.06.1927 01.08.1928
Stanisław Badura 16.08.1900 03.07.1927 01.08.1928 01.05.1933
Stanisław Napierała 16.11.1906 14.06.1931 01.05.1933 01.07.1934
Bernard Sadecki 08.07.1909 17.06.1934 01.07.1934 01.12.1935
Marian Skweręs 30.06.1908 17.06.1934 01.07.1934 15.07.1935
Leon Mnichowski 15.04.1902 12.06.1932 01.12.1935 15.10.1936
Teodor Marian Domek 24.03.1909 15.06.1935 15.07.1935 01.07.1937
Kazimierz Nowicki 06.02.1907 10.06.1933 15.10.1936 01.07.1937
Feliks Gomolewski 05.11.1909 17.06.1934 01.07.1937 aresztowany 12.03.1940
Kazimierz Stelmaszyk 11.01.1909 22.05.1937 01.07.1937 aresztowany 12.03.1940

 

Jarocińską parafię zamieszkiwali także inni kapłani. Dwóch z nich, Grzegorz Handke i Bolesław Burian, pełniło funkcję prefekta w państwowym gimnazjum w Jarocinie. Wcześniej nauczycielem religii był tu wikariusz Antoni Kozłowicz. Także Jan Kupczyk pracował jako prefekt w szkole zawodowej. Ks. Grzegorz Handke związany był z jarocińską parafią siedem lat, ks. Bolesław Burian dziewięć. W połowie września 1939 r. objął on administrację pobliskich parafii w Witaszycach i Twardowie. W październiku 1936 r. zwrócił się do władz z prośbą o przyzwolenie na studiowanie socjologii na Uniwersytecie Poznańskim. Prymas wyraził na to swą zgodę jeszcze w tym samym miesiącu.

Z parafią pw. św. Marcina związanych było jeszcze dwóch kapłanów. W 1936 r. w mieście osiadł ks. Władysław Lachowicz, doktor prawa kanonicznego. Przybył do Jarocina z Piotrkowa  Trybunalskiego i zamieszkał u  państwa  Kukwiszów. Wcześniej, jeszcze przed wojną, przebywał w Kamieńcu Podolskim. Po wojnie związany był z Czeszewem nad Wartą, a następnie przez szereg lat pracował na stanowisku prefekta przy gimnazjach. W 1934 r. przeszedł na emeryturę i osiadł w Piotrkowie Trybunalskim, skąd jednak postanowił odejść i osiedlić się właśnie w Jarocinie.

 

Imię i nazwisko
księdza

Data urodzenia Data wyświęcenia Data ustanowienia
w Jarocinie
Data przeniesienia
z Jarocina
Grzegorz Handke 27.09.1897 17.12.1922 01.01.1923 (prefekt) 01.09.1930
Bolesław Burian 26.09.1906 16.06.1929 01.09.1930 (prefekt) 15.09.1939
Stanisław Basiński 12.03.1880 04.04.1908 01.12.1931 (rezydent) aresztowany 12.03.1940
Władysław Lachowicz 1857 20.08.1880 1936 zmarł 1938

 

Księdzem, który w okresie międzywojennym związany był z parafią pw. św. Marcina najdłużej (nie licząc proboszcza), bo przez ponad dziewięć lat, był ks. Stanisław Basiński – rodowity jarociniak. Mieszkał tutaj tako rezydent.

Autor: Ilona Kaczmarek

Źródła:
Akta personalne księży w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie.

Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri archidioecesis posnaniensis pro anno domini 1918-1938.
„Gazeta Jarocińska”, 17 (1936), nr 54.
„Miesięcznik Kościelny” 1920-1939.
Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej”, 30 (1975), nr 7.

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne