Jarocin

Portal historyczny

 

 

„Ziemia jarocińska w świetle opisów pruskich z lat 1793-1794”

 

Książka jest pozycją źródłową, przetłumaczoną z języka niemieckiego. Publikacja zawiera opisy miast, sporządzone przez władze pruskie wkrótce po drugim rozbiorze Polski (tzw. „Indaganda”). Ujęto tu miejscowości ziemi jarocińskiej – Jarocin, Jaraczewo, Mieszków, Żerków oraz Nowe Miasto n. Wartą. Zakres tematyczny zawartych informacji dotyczy takich zagadnień, jak zabudowa, demografia, stosunki wyznaniowe, organizacja władz miejskich, finanse, szkolnictwo, czy też rzemiosło.

Wydawcą publikacji jest Fundacja 750-lecia Jarocina. Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Jarocin.

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne