Jarocin

Portal historyczny

„Do Generalissimusa Józefa Stalina
Moskwa-Kreml
przez Ambasadę ZSRR
w Warszawie

Miejska Rada Narodowa w Jarocinie, na uroczystym posiedzeniu w dniu 20 grudnia 1949 r. z okazji 70-lecia Waszych urodzin życzy Wam Wielki Wodzu Światowego Proletariatu, aby Wasza idea powszechnego, światowego pokoju zwyciężyła na całym świecie, aby klasa robotnicza i masy pracujące całego świata przez Was prowadzone, osiągnęły lepszy, szczęśliwszy sprawiedliwszy ustrój któremu na imię socjalizm.

Niezmiernie wdzięczni jesteśmy Wam za dwukrotne dopomożenie Narodowi Polskiemu do uzyskania Niepodległości i przyrzekamy stać wiernie przy Twoim boku, strzec Naszej Niepodległości i w ścisłym sojuszu i przyjaźni z Wielkim Związkiem Radzieckim dla dobra wszystkich narodów świata.

Zobowiązujemy się w dniu Waszych urodzin pracować nad dalszą rozbudową socjalizmu poprzez uświadomienie mas pracujących, poprzez propagowanie i realizowanie współzawodnictwa na wszystkich odcinkach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, celem podniesienia dobrobytu mas pracujących, oraz oddania władzy ludu w ręce rad.

Uchwalenie listu do Generalissimusa Stalina przez Miejską Radę Narodową w Jarocinie w dniu 20 grudnia 1949 r. napisanego przez Edmunda Rabczewskiego, dr. Feliksa Mroza i Anzelma Kubickiego”.

©Tomasz Cieślak
Źródło: Muzeum Regionalne w Jarocinie, sygn. D-161, Protokół z uroczystego posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej w Jarocinie odbytego w dniu 20 grudnia 1949 r. w sali posiedzeń w Ratuszu.

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne