Jarocin

Portal historyczny

Już w najbliższą niedzielę 23 września o godz. 1630 w Pałacu Radolińskich w Jarocinie odbędzie się promocja wydanych drukiem przez Muzeum Regionalne w Jarocinie wspomnień i zapisków z okresu okupacji niemieckiej jarocińskiego lekarza, dr. Leona Idaszewskiego pt. Wspomnienia wygnańca i więźnia z Jarocina
Leon Idaszewski oprócz tego, że był jarocińskim lekarzem, walczył także w powstaniu wielkopolskim, a po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego pierwszej Rady Miejskiej w Jarocinie. Był także znanym społecznikiem, m.in. prezesem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Po wybuchu II wojny światowej Niemcy zatrzymali Idaszewskiego jako zakładnika. W październiku 1939 r. został przewieziony do obozu przejściowego w Cerekwicy, a następnie 9 grudnia wysiedlony do Opoczna. Tam spędził całą okupację. To właśnie z tego okresu pochodzą prezentowane wspomnienia. 
©Tomasz Cieślak
Fotografia ze zbiorów Jacka Kranza: Leon Idaszewski z rodziną na spacerze w Jarocinie ok. 1916 r., dzisiejsza ulica Kasztanowa. 
Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne