Jarocin

Portal historyczny

Listopad 1918 r. Wojska niemieckie ponoszą klęski na froncie zachodnim „wielkiej wojny”. Dnia 3 listopada, w bazie morskiej w Kolonii wybucha rewolucja żołnierzy i marynarzy, która zadaje decydujący i niespodziewany cios niemieckiej machinie wojennej. W II Rzeszy zapanowuje chaos. Koniec wojny wydaje się być bliski. Na rewolucji w Niemczech postanawiają skorzystać Polacy. Do Jarocina około 5 listopada powraca pochodzący z Noskowa żołnierz armii niemieckiej Michał Hybiak. Na probostwie spotyka się ze swoim starym dobrym znajomym ks. Ignacym Niedźwiedzińskim i przekazuje mu najświeższe wiadomości z Niemiec. Nie wie, że kapłan jest członkiem konspiracyjnej organizacji „Jedność”, która ma swoich członków także w jarocińskim garnizonie. Od tej pory wydarzenia dzieją się w ekspresowym tempie. W nocy z 8/9 listopada garnizon jarociński buntuje się przeciwko swoim niemieckim dowódcom i przejmuje władzę w mieście. Powstaje Rada Żołnierska, w której aktywnymi członkami są Polacy: Bronisław Kirchner, Ignacy Adamczewski i Maksymilian Błażejewski. To oni wkrótce odegrają decydującą rolę w powstaniu 11 listopada 1918 r. pierwszego polskiego oddziału w zaborze pruskim. Już czas, żeby ta informacja przebiła się do świadomości współczesnych Wielkopolan, że Jarocin był pierwszym miastem, które zrzuciło niemiecką władzę, długo przed innymi wielkopolskimi ośrodkami z Poznaniem na czele… Tak rozpoczęła się jarocińska rewolucja!

©Tomasz Cieślak
Odezwa ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie.

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne