Jarocin

Portal historyczny

Dnia 11 listopada 1918 r. w Warszawie Rada Regencyjna, organ władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego, przekazała władzę wojskową oraz naczelne dowództwo nad podległym mu wojskiem polskim na ręce przybyłego dzień wcześniej specjalnym pociągiem z Berlina Józefa Piłsudskiego. Przygody podczas tej podróży, której trasa była ściśle powiązana z rewolucją w Jarocinie z 8/9 listopada 1918 r., opisałem już wcześniej. W 1937 r. dzień 11 listopada uznany został przez polskie władze za Narodowe Święto Niepodległości. W tym samym czasie w Jarocinie oficjalnie powstał pierwszy w zaborze pruskim polski oddział zbrojny. Jest to bardzo symboliczna data. Wydarzenia z 10 i 11 listopada w Warszawie, niezwykle kluczowe dla powstania odrodzonej ojczyzny, w ciekawy sposób splotły się z de facto przejęciem w tych dniach władzy przez Polaków w Jarocinie. Jarocin sam wywalczał sobie wolność, dystansując tym samym większą część Wielkopolski, dlatego dla nas data 11 listopada ma autentyczną moc!

©Tomasz Cieślak
Zbiory Muzeum Regionalnego w Jarocinie.

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne