Jarocin

Portal historyczny

Pawłowice, gm. Żerków. Warto poznać ciekawą historię tego miejsca, sięgającą I połowy XV w. Obecnie w Pawłowicach mieści się podpiwniczony, parterowy dwór z XIX w., otoczony niegdyś 2,5-hektarowym parkiem. W 1926 r. Pawłowice wchodziły w skład obszaru dworskiego Żółków i liczyły 439 ha. Dzierżawcą majątku, należącego do Skarbu Państwa II RP, był wówczas Seweryn Ozdowski. Na marginesie warto dodać, że przed I wojną światową właścicielem dóbr królewskich Żółków był sam cesarz niemiecki! Po II wojnie światowej w ramach komunistycznej reformy rolnej 184 ha majątku rozparcelowano między 26 rodziny parcelantów. Z pozostałych hektarów utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne. 

©Tomasz Cieślak
Fotografia ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie. 

Źródło: www.polskiezabytki.pl

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne