Jarocin

Portal historyczny

Dnia 8 listopada 1939 r. część jarocińskich zakładników, którzy zostali internowani przez Niemców na początku września 1939 r., zostało wyprowadzonych 3 km za jarociński cmentarz. Tam nakazano im wykopać sobie dół śmierci. Następnego dnia planowano ich rozstrzelać. Miał to być kolejny epizod krwawej Operacji „Tannenberg”, której celem było wymordowanie do końca 1939 r. na terenach wcielonych do III Rzeszy 60 tys. Polaków, przedstawicieli polskich warstw przywódczych. Do egzekucji na szczęście ostatecznie nie doszło. Tego dnia do Jarocina powrócił zaginiony Max Keding, pastor niemiecki, którego polskie władze internowały krótko przed wybuchem wojny. Nie bez znaczenia była też jednak działalność Antoniego Świerkowskiego, wiceburmistrza Jarocina, który po 1 września zrobił wszystko, by w mieście nie doszło do żadnych antyniemieckich wystąpień. Jak się okazuje było to decydujące dla uchronienia miasta przed widmem egzekucji w późniejszych miesiącach.

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne