Jarocin

Portal historyczny

Jarocin 1945 r. Treść jednej z alarmujących depesz wysyłanych przez administrację powiatu jarocińskiego do Warszawy: „Sytuacja polityczna i nastrój ludności od ostatniego okresu uległ wybitnemu pogorszeniu, przemarsz frontowych oddziałów WP oraz jednostek Armii Czerwonej wywołuje w tutejszym społeczeństwie powszechną psychozę, zaniepokojenie i lęk, które objawia się w tym, że ludność poszczególnych powiatów wynosi z domów, względnie ukrywa swoje mienie w obawie przed zabraniem go przez maszerujące oddziały wojska”.

Polecam artykuł o sowieckich zbrodniach i kradzieżach (mowa m.in. o kradzieży wartościowego fortepianu należącego do Stefana Zapłaty), dokonanych w pierwszej połowie 1945 r. na terenie ówczesnego, rozległego powiatu jarocińskiego. Na próżno szukałem dowodów tych okrucieństw w dokumentach po Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Jarocinie. Prawie ani słowa… Natrafiłem na nie dopiero po lekturze akt Milicji Obywatelskiej, m.in. zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Poznaniu.

Szerzej: https://historiajarocina.pl/…/bolesne-wyzwolenie-zbrodnie-s…/

©Tomasz Cieślak
Fotografia pochodząca ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie: Rocznica utworzenia Armii Czerwonej, Jarocin 23 lutego 1945 r.

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne