Jarocin

Portal historyczny

Dominującym tematem numeru jest bardzo obszerny tekst Bolesławy Krzyślak „Z historii Tarzec i ich właścicieli” i choćby dlatego warto sięgnąć po tę publikację. Poniżej prezentujemy tytuły pozostałych artykułów:

Salezy Bogumił Tomczak OFM, „Niższe Seminarium Duchowne Franciszkanów czyli Kolegium Serafickie w Jarocinie”

Ewa Pawlak, „Ratownicze badania archeologiczne na cmentarzysku kultury przeworskiej w Osieku”

Bolesława Krzyślak, „Stanisław Hebanowski architekt tarzeckiego pałacu (1820-1898)”

Lesław Szymborski OFM, „O. Serafin Niedbała proboszcz parafii p.w. św. Antoniego z Padwy (1921-1995)”

Oczywiście to nie wszystkie teksty, które ma do zaoferowania prezentowany numer. Wydawnictwo do nabycia w Muzeum Regionalnym w Jarocinie w cenie 10 zł.

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne