Jarocin

Portal historyczny

Dorobek naukowy dr. Stanisława Karwowskiego (1848-1917) obejmuje ponad 300 prac i publikacji. Mimo że nie był ani zawodowo, ani rodzinnie związany szczególnie z Jarocinem, to dzięki zaangażowaniu go na przełomie XIX i XX w. przez księcia Hugona Radolina do porządkowania spuścizny po rodzinie Radolińskich, zainteresował się historią naszego miasta. Pozycja, którą Państwu prezentujemy, to pierwsza monografia Jarocina (wyd. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1902). Miasto Jarocin i jego dziedzice jest niewątpliwie obowiązkową lekturą do poznania dziejów naszego miasta.

Ze spisu treści:

Jaroccy h. Rawicz
Dziedzice Jarocina z rozmaitych domów
Radolińscy h. Leszczyc
Siedziba dziedziców Jarocina

oraz m.in.

Rzemiosła i cechy
Kościół farny
Plebani
Kościół św. Ducha
Szpital
Szkoła
Żydzi
Okolica Jarocina
Burmistrzowie jarocińscy

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne