Jarocin

Portal historyczny

Nasi harcerze

Nasi harcerze

Rok 1925. Harcerze z drużyny im. Władysława Jagiełły w Jarocinie. Fotografia ze zbiorów Muzeum Regionalne w Jarocinie. Tekst © Tomasz Cieślak

„Grand Cafe Restaurant”

„Grand Cafe Restaurant”

Pozostajemy w klimacie restauracyjnym. Po słynnej „Victorii” pamiętamy także o słynnej „Grand Cafe Restaurant”, która przed II wojną światową funkcjonowała w okazałej kamienicy należącej do rodziny Teichertów (róg ulic T. Kościuszki i Paderewskiego). Historia kamienicy jest tak samo interesująca, jak menu podawane przed wojną w „Grand Cafe”. W grudniu 1939 r. Teichertowie zostali wypędzeni przez Niemców do Opoczna w Generalnym Gubernatorstwie. Spotkał ich ten sam los, który był udziałem tysięcy jarociniaków. Tam Antoni Teichert przez cały okres okupacji niemieckiej prowadził restaurację dworcową. Był znaną w mieście osobą. W styczniu 1945 r. niespodziewanie został aresztowany przez komunistów i osadzony w tamtejszym więzieniu. Według rodziny źródłem jego problemów miały być złoto i kosztowności, które posiadał. Ślady zbrodni prowadzą do funkcjonariuszy UB z Opoczna. Zmarł w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach kilka miesięcy później. W tym samym czasie w należącym do niego budynku w Jarocinie, który wcześniej gościł klientów „Grand Cafe”, wprowadziły się rodziny funkcjonariuszy UB. Losy budynku w późniejszych latach pozwolicie, że opiszę w jednym z kolejnych postów. Pocztówka ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie. Tekst © Tomasz Cieślak

Pierwszy polski oddział w zaborze pruskim

Pierwszy polski oddział w zaborze pruskim

Listopad 1918 r. Wojska niemieckie ponoszą klęski na froncie zachodnim wielkiej wojny. Dnia 3 listopada, w bazie morskiej w Kolonii wybucha rewolucja żołnierzy i marynarzy, która zadaje decydujący i niespodziewany cios niemieckiej machinie wojennej. W II Rzeszy zapanowuje chaos. Koniec wojny wydaje się być bliski. Na rewolucji w Niemczech postanawiają skorzystać Polacy. Do Jarocina około 5 listopada powraca pochodzący z Noskowa żołnierz armii niemieckiej Michał Hybiak. Na probostwie spotyka się ze swoim starym dobrym znajomym ks. Ignacym Niedźwiedzińskim i przekazuje mu najświeższe wiadomości z Niemiec. Nie wie, że kapłan jest członkiem konspiracyjnej organizacji „Jedność”, która ma swoich członków także w jarocińskim garnizonie. Od tej pory wydarzenia dzieją się w ekspresowym tempie. W nocy z 8/9 listopada garnizon jarociński buntuje się przeciwko swoim niemieckim dowódcom i przejmuje władzę w mieście. Powstaje Rada Żołnierska, w której aktywnymi członkami są Polacy: Bronisław Kirchner, Ignacy Adamczewski i Maksymilian Błażejewski. To oni wkrótce odegrają decydującą rolę w powstaniu 11 listopada 1918 r. pierwszego polskiego oddziału w zaborze pruskim. Już czas, żeby ta informacja przebiła się do świadomości współczesnych Wielkopolan, że Jarocin był pierwszym miastem, które zrzuciło niemiecką władzę, długo przed innymi wielkopolskimi ośrodkami z Poznaniem na czele… Tak rozpoczęła się jarocińska rewolucja! Tekst © Tomasz Cieślak

Potarzyca jakiej nie znamy

Potarzyca jakiej nie znamy

Działo się w 1873 r. Decyzja zapadła, majątek Potarzyca zostaje sprzedany. Dobra należące dotychczas do Zakrzewskich z Goliny przechodzą w ręce potężnej niemieckiej książęcej rodziny Stolberg-Wernigeroge, w których posiadaniu będą do czasu ogłoszenia komunistycznej reformy rolnej w 1945 r. Jest to kolejny majątek, który w XIX w. tracimy na rzecz rodziny niemieckiej. W okresie międzywojennym właścicielem Potarzycy był pochodzący z tego rodu książę Hermann. Dzierżył on w swoich rękach także Borzęciczki i Wrząchów. Podając za „Księgą adresową gospodarstw rolnych z 1926 r.”, potarzycki majątek liczył aż 850 ha i był jednym z większych w naszym powiecie. Wówczas dzierżawcą całości był ziemianin Józef Pomernacki, późniejszy właściciel Olszyny. Może to właśnie on widoczny jest na jedynej oryginalnej fotografii przedstawiającej fragment wejścia do pałacu? Czy ktoś z Państwa ma może więcej informacji na temat p. Pomernackiego, pałacu jak i samego majątku? Wiemy, że żyją jeszcze bliscy potomkowie dzierżawcy z Potarzycy. Bylibyśmy wdzięczni za kontakt z portalem lub muzeum w Jarocinie. Fotografia pochodzi z 1920 r., zbiory Muzeum Regionalnego w Jarocinie. Tekst © Tomasz Cieślak

Twórca projektu Twórca
Partnerzy
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin
Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin Jarocin

Kategorie tematyczne